Sigorta poliçenizin ek şartları ile özel şartlarını incelemeyi ihmal etmeyin

Poliçe sigorta sözleşmesinin bir ispatıdır. İleride bir hasar olduğunda, işlemler sigorta sözleşmesi çerçevesinde yürütülür. Sigorta sözleşmesi büyük oranda genel şartlar çerçevesinde yürütülür. Bununla birlikte sigorta sözleşmesine, sigortanın kapsamını genişlenen ek hükümler koyulabildiği gibi mevcut teminatın devreye girebilmesi için özel bazı şartlar da sözleşmeye eklenmiş olabilir. Bu nedenle ihtiyacınız olan teminatların tamamı genel şartlarda yer almıyorsa,  bu eksik teminatlar ek teminatlarla sağlanmış olabilir. Bu nedenle ek şartlar ile özel şartları dikkatlice okumalıyız.

Örneğin bir kasko veya işyeri sigorta sözleşmesi yaptınız ve size poliçeniz teslim edildi. Eğer deprem teminatı da istiyorsanız, bunun için ek sözleşme gereklidir ve ek sözleşme ile verilen teminatlar, ispat açısından poliçenin ekinde belirtilmelidir. Eğer poliçe ekinde bu teminatlar verilmemişse, sigorta sözleşmeniz büyük bir olasılıkla bu riski teminat altına almamaktadır.

Özel şartları da dikkatli bir şekilde incelemeliyiz. Örnek vermek gerekirse, hırsızlık sigortasında bazı kıymetlerin saklanması ile ilgili olarak sigortacınız özel bir muhafaza şeklini şart koşmuş olabilir. Bir işyerinin hırsızlık teminatından yararlanabilmesi için kepenk gibi, pencerelerde demir parmaklık gibi tedbirler talep edilmiş olabilir. Bunlar doğru anlaşılıp gerekli koruma önlemleri alınmazsa, hırsızlık sonucu uğranılan kayıplar sigortanızdan telafi edilemeyecektir.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!