Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir? Normal sağlık sigortasından farkı nedir?

Sağlık hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olan kişilerin, SGK ile özel sağlık sigortası imkanlarını bir arada kullanabildiği sisteme Tamamlayıcı Sağlık Sigortası denmektedir.

Bilindiği üzere ayakta ve yatarak tedavi imkanı sağlayan sağlık poliçeleri önemli bir kesim tarafından pahalı bulunmaktadır. Bu maliyeti düşürmek amacıyla SGK ile anlaşmalı hastanelerde SGK’nın karşılamadığı tedavileri veya karşıladığı tedavilerde ortaya çıkan fark ücretlerini karşılayan ürün Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır.

Aslında özel sağlık sigortası olan bir kişi SGK’ya da tabi ise hem özel sağlık için sigorta şirketine hem de Genel Sağlık Sigortası için SGK’ya prim ödemektedir. SGK prim ödemesi zorunlu iken özel sağlık sigortası isteğe bağlıdır. Özel sağlık sigortasının tabana yayılabilmesi için pek çok ülkede tamamlayıcı sağlık sigortasına başvurulmuştur. Yurt dışında uygulanan modelde tedavinin alındığı sağlık kuruluşunun sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmasının bulunması şart değildir. Sosyal güvenlik kurumu herhangi bir tedavi için belirlediği tutarın belli bir oranını bu modelde ödemekte, arda kalan tutar da sigorta şirketince ödenmektedir. Böylelikle iki kuruma da ödenen primin karşılığı alınırken bu modelden vatandaş, sosyal güvenlik kurumu ve sigorta şirketi kazançlı çıkmaktadır.

Ülkemizdeki uygulama ise Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece SGK ile anlaşmalı hastanelerde geçerlidir. Bu nedenle belli rahatsızlıklarda SGK ile anlaşmalı olmayan hastanelerde tedavi almayı planlayan veya alacağı tedavide kurum veya doktor sınırlamasına tabi olmak istemeyen kişiler, bu uygulamaya dikkat etmelidirler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında mevcut olan SGK katılımı ile tedavi giderleri düşürülerek özel sağlık sigortası primleri aşağı çekilebilmekte ve böylece prim yüksekliği nedeniyle özel sağlık sigortasına kavuşamayan kişilere bu imkan tanınmaktadır.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!