Temel Sigortacılık Eğitim Programı - 1. Yarıyıl

TEMEL SİGORTACILIK EĞİTİM PROGRAMI - 1. YARIYIL

Temel Sigortacılık Eğitim Programının ilk yarıyılı Ekim – Şubat aylarında gerçekleştirilmektedir. Program 'Gece' ve 'Gündüz' olmak üzere iki ayrı zaman diliminde açılmakta ve 'TSEP-Gündüz'ün dersleri, 13.30 – 16.30 saatlerinde, 'TSEP-Gece'nin dersleri ise 17.00 – 20.00 saatleri arasında, haftada hafta içi en fazla üç gün olarak planlanmaktadır. Çoğunlukla hafta içi olarak planlanan TSEP takviminde, hafta sonu da nadiren ders olabilmektedir.

TSEP 37. Dönem kayıtları başlamıştır; program 7 Ekim 2019'da başlayacak olup son başvuru tarihi 3 Ekim'dir. 

Program İçeriği

 • Sigortalanabilir Menfaat
 • Azami İyi niyet
 • Tazminat
 • Halefiyet
 • Hasara Katılım
 • Yakın Neden
 • Sigorta Uygulamaları
  • .Sigorta Türleri
  • Sigorta Branşları
  • Sigorta Genel Şartları
 • Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü
  • Rakamsal Veriler
  • İlgili Kurum ve Kuruluşlar
   • Düzenleyici ve Denetleyici Otorite
   • Sektör Aktörleri
   • Mesleki Kuruluşlar

 • İşletme Biliminde Sigorta İşletmeciliğin Yeri,
 • Sigorta İşletmesi Ve Yönetiminde Temel Kavramlar,
 • Sigorta Kuruluşları Ve İşletme Türleri (Hukuki Yapıları)
 • Sigorta İşletmesinin Kuruluş Amaçları, Sektörel Hedefleri ve Vizyon Yaklaşımları
 • Sigorta İşletmelerinin Kuruluşu, Organizasyon Yapısı, Yönetimi
 • Sigorta İşletmelerinin Örgütlenme Şekilleri Ve Örgüt Yapıları
 • İşletmeler İçin Planlamanın Önemi
 • Planlamanın Yönetim Sürecindeki Yeri ve Önemi
 • Sigorta Şirketlerinde Kısa ve Uzun Vadeli Planlar
 • Sigorta Şirketinin Yaşam Koşullarının Belirlenmesi
 • Sigorta İşletmeciliğinde Karar Grupları
 • Stratejik, Yönetsel ve Operasyonel Kararlar
 • Ekonomik Amaçlar,
 • Karlılık ve Büyüme
 • Güvenlik ve Risk Kavramları
 • Sigorta Şirketlerinde Ekonomik Olmayan Amaçlar
 • Sigorta İşletmeciliğinde Sosyal Sorumluluk Alanları ve Toplum İlişkisi
 • İşletme Değerleme Konusunun Önemi
 • Ürün Analizleri
 • Pazarlama ve Dağıtım Faktörleri
 • Finansal Oran Analizleri ve Yatırım Fırsatları
 • İnsan Kaynakları Yönetim Analizi
 • Sigorta İşletmeleri İçin Küreselleşme Tanımı Ve Önemi
 • Küresel Stratejilerin Yararları Ve Sakıncaları
 • Sigorta İşletmeleri İçin Küresel Strateji Seçim Yaklaşımları

 • Genel Hukuk

 • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat

 • Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı (Hayat ve Emeklilik Sınıfına Yöneliktir)

 • Sigortacılık Kanunu

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri

 • Sigortacılık Genel Şartları

 • Sigorta Sözleşmelerine Uygun Hükümler

 • Pazarlamaya giriş
 • Pazarlamanın temel fonksiyonları
 • Satışın temel fonksiyonları
 • Ürün geliştirme süreçleri

 • Pazar geliştirme yöntemleri

 • Maliyet, marj ve kar ilişkisi
 • Sigorta sektöründe fiyatlandırma
 • Acenteler
 • Brokerler
 • Doğrudan satış
 • Banka
 • Alternatif dağıtım kanalları
 • İnternet ve sosyal medyanın sigortacılık sektöründe kullanımı
 • Bilgi güvenliği ve bilgi gizliliğinin önemi 
 • Pazarlama iletişimi
 • Reklam ve tanıtım
 • Müşteriler nasıl satın alır?
 • Yaşam boyu müşteri deneyimi
 • Müşteri odaklılık
 • Müşteri nasıl kaybedilir?
 • Güven oluşturma
 • Bilgi alma
 • Çözüm sunma
 • Satış kapatma

 • Oto Sigortaları
 • Sağlık Sigortaları
 • Mal Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Hayat Sigortası Ürünleri
 • Birleştirilmiş kapsamlı veya paket poliçeler: konut, seyahat ve ticari paketler
 • Hasarın kabul edilmesi için yasal gereklilikler
 • Hasar talebinin geçersiz veya kısmen geçerli olduğu durumlar
 • Hasar olması durumunda sigortalının görevleri
 • Hasar halinde gerekli belgeler
 • Anlaşmazlık halinde başvurulan alternatif çözüm yolları (Tahkim, Hazine Müsteşarlığı)
 • Güvence Hesabının Hasar süreçlerindeki rolü
 • Hasar Sürecinde Sigorta Bilgi Merkezinin rolü
 • Hasar taleplerinde sahteciliği önlemek için alınan tedbirler, uygulamalar
 • Sigorta sahtekarlığının sigortacı ve sigortalı üzerindeki sonuçları
 • Hasarı etkileyen poliçe şartlarının genel sigorta işleyişindeki yeri

 • Özel sektör ve hazine bonoları
 • Hisse Senedi Piyasası
 • Dow Jones
 • Banka ve finansal aracılık
 • Enflasyon
 • Para ve Maliye Politikası
 • Forward ve Futures Kontratları
 • Opsiyon Kontratları
 • Swap Kontratları
 • Kredi Türevleri
 • Egzotik Opsiyonlar ve diğerleri

 • Merkezi eğilim ölçüleri ve sigorta sektörüne ilişkin uygulamaları
 • Dağılma Ölçüleri
 • Örneklem Dağılımları ve Tahmin Problemleri
 • Regresyon ve Korelasyon
 1. Reasüransın Tanımı ve Genel Prensipleri
 2. Reasüransın Fonksiyonları
 3. Reasürans İhtiyacını Belirleyen Hususlar ve Konservasyonun Tespiti
 4. Türk ve Dünya Reasürans Piyasası
 5. Reasürans Methodları

 • İçerik belirleme
 • Amacı belirleme
 • Bilgi miktarını belirleme
 • Dinleyici kitlesini tespit etme
  • Kıdemli yönetime sunum
  • Meslektaşlara sunum
  • Ekibe yönelik sunum
  • Anonim sunum
 • Sunum ortamı hakkında bilgi sahibi olma
 • Neden power point kullanıyoruz
 • Sunum şekilsel kuralları
 • Görsel, Grafik  kullanımı
 • Zamanlama ve slayt sayısı belirleme
 • Sunum akışı hazırlama
  • Giriş, Gelişme, Sonuç
  • Hayata uyarlama
  • Motive edici Vurgu
  • Demotive edici Vurgu
 • Prova ve kontroller
 • Beden dili
 • Teknoloji desteği
 • Sözsel ifade
 • Farkında olabileceklerimiz
 • Farkında olmadan yapabileceklerimiz

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için egitim@tsev.org.tr adresine e-mail atabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!