Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigortayı, Likit Petrol Gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG Dağıtım Şirketleri, yaptırmak zorundadırlar.

Bu sigorta tüpün infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararları tazmin eder. Bu anlamda evde veya işyerinde kullanılan bir tüpün neden olacağı maddi ve bedeni zararları karşılayan bahse konu zorunlu sigortanın teminat limiti maddi zararlar için 386.000 TL’dir. Tedavi için 438.000 TL, daimi sakatlık ve ölüm için de 438.000 TL’dir. Bu tutarlar azami ve kişi başına teminatlar olup olay başına limit 2.192.000 TL’dir.

Örnek vermek gerekirse; bir tüp patlamasında eşya ve bina gibi maddi unsurlara gelen zararda en fazla 386.000 TL ödenirken; 3 kişinin hayatını kaybettiği bir olayda kişi başına en fazla 438.000 TL üzerinden alınabilecek; bu olayda toplam tazminat 1.314.000 TL olacaktır. Ancak ölen kişi sayısı 6 olursa; bu kez kişi başına herkese azami tazminat olan 438.000 TL ödenemeyecek; olay başına azami limit olan 2.192.000 TL ölenlerin yakınlarına paylaştırılacaktır. Ölüm ve sakatlıkta tazminat tutarı ölen veya sakat kalan kişinin aylık gelirine, yaşına, evli ve çocuğunun olup olmadığına bağlı olarak değişmektedir.

Zarar meydana geldiğinde sigorta ettirenin kusurlu olup olmadığına bakılmadan zarara uğrayan üçüncü şahısların tazminatı ödenir. Zararın LPG tüpünün takılması sırasında servis hatasından, kullanıcının kullanma hatasından, tüpün imalat hatasından, dolum hatasından, hortum, kelepçe, dedantör, cihaz, musluk hatalarından meydana gelmesi durumu değiştirmez, tazminat ödenir.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!