Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)


Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)

TSEV, Birleşmiş Milletler tarafından, küresel ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek ve küreselleşmeyi tüm insanların yararına olacak şekilde işletebilmek için önerilen 10 temel ilkeyi içeren Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2009 yılında imzalamıştır.  (http://www.unglobalcompact.org/participant/9554-Turkish-Insurance-Institute)

İnsan Hakları
İlke 1- İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir ve
İlke 2- işletmeler insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

İşgücü
İlke 3- İşletmeler sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne;
İlke 4- zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün ortadan kaldırılmasına;
İlke 5- çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına ve
İlke 6- işe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.

Çevre
İlke 7- İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşımı desteklemeli;
İlke 8- çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli; ve
İlke 9- çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10- İşletmeler rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.

Şimdiye kadar 4700’den fazla şirket, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu tarafından imzalanan Küresel İlkeler Sözleşmesi, gelişen ekonomi, ticaret ve teknoloji ile birbirlerine bağımlılıkları artan ülke, kültür ve insanlar arasında, yaşanan sorunlar karşısında ortak bir platform yaratmak ve sorumlu vatandaşlık kavramını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

(Global Compact)

http://www.unglobalcompact.org/


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!