Prof.Dr.Serhat Yanık

Prof.Dr.Serhat Yanık

Prof.Dr. SERHAT YANIK

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Yanık, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisansını, yine aynı üniversite ve fakültenin, İşletme Doktora Programı’nda doktorasını tamamlamıştır. Halen aynı Üniversite’de Doçent Doktor unvanıyla akademik görevine devam etmektedir. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Yanık’ın, Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında bildirileri ile birlikte makaleleri ve ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış kitapları da mevcuttur. Sigorta sektörünü doğrudan ele alan; “Sigorta İşletmelerinde Mali Yeterlilik Analizi”, “Elektronik Sigortacılık: Elektronik Ticaretin Sigorta Sektörüne Etkileri” isimli kitapları bunlardan bazılarıdır. Yanık’ın “Elektronik Sigortacılık Olgusunun Sigorta Sektörüne Etkileri: Uyum Baskıları ve Yenilenme Şansı” isimli çevirisi ise Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Yayınları’ndan yayımlanmıştır.

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!