Sigortaya Giriş ve Sigortanın Temel Prensipleri
Sigortaya Giriş ve Sigortanın Temel Prensipleri

SİGORTAYA GİRİŞ SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ- 18 (Kredi/Saat)

 1. Dünyada ve Ülkemizde Sigortanın Tarihsel Gelişimi
 2. Risk, Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları
 3. Sigortanın İşlevleri
 4. Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları
 5. Sigortalanabilirlik Kavramı
 6. Sigortacılığın Temel Kuralları
 7. Sigortanın Temel Prensipleri
  1. Sigortalanabilir Menfaat
  2. Azami İyi niyet
  3. Tazminat
  4. Halefiyet
  5. Hasara Katılım
  6. Yakın Neden
 8. Reasürans Nedir?
 9. Sigortayla İlgili Temel Teknik Terimler
 10. Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
  1. Sigorta Uygulamaları
   1. .Sigorta Türleri
   2. Sigorta Branşları
   3. Sigorta Genel Şartları
  2. Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü
   1. Rakamsal Veriler
   2. İlgili Kurum ve Kuruluşlar
    1. Düzenleyici ve Denetleyici Otorite
    2. Sektör Aktörleri
    3. Mesleki Kuruluşlar
 11. Sigorta Şirketlerinde Sermaye ve Sermaye Yeterliliği
 12. Sigortacılıkta Etik Standartlar


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!