KURUCULAR

KURUCULAR

 

 

TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS ve EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ (TSB)

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 24 ncü maddesine göre sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, şirketler arasında dayanışma sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye’de çalışan bütün sigorta ve reasürans şirketleri, kuruluşlarının tamamlanmasından ve ruhsatların alınmasından itibaren üç ay içerisinde Birliğe üye olmak zorundadır. Sigortacılık mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, yurt içinde ve yurt dışında sigortacılığa ait gelişmelerin izlenmesi ve sigortacılık alanında araştırmalar yapılması, Sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi amacına yönelik kuruluşlar kurulması, eğitim faaliyetlerinde bulunulması Birliğin misyonlarından sadece birkaçıdır.

Ayrıntılı bilgi: http://www.tsb.org.tr/

 

 

 

MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.

Türkiye İş Bankası tarafından zorunlu reasürans sistemini işletmek üzere 26 Şubat 1929’da kurulan Milli Reasürans, 19 Temmuz 1929 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Türk sigorta piyasasının reasürans ihtiyacının yaklaşık %25’ini tek başına karşılamakta olan Milli Reasürans, Türk sigorta piyasasında faaliyet göstermekte olan tek yerel reasürördür. Türk sigortacılığının oluşumunda ve gelişiminde önemli bir paya sahip olan Milli Reasürans, Türk sigorta sektörünün ulusallaştırılması, Hazineye sürekli bir gelir temini, yabancı paranın ülkeden çıkışının önemli ölçüde azaltılması, sigortacılık eğitim ve öğretiminin yürütülmesi, uluslararası ilişkilerin en üst düzeyde sürdürülmesi gibi sayısız katkı sağlamıştır.

Ayrıntılı bilgi: http://www.millire.com.tr 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!