Temel Sigortacılık Eğitim Programı

TEMEL SİGORTACILIK EĞİTİM PROGRAMI


Türkiye’deki tek sigortacılık uzmanlığı eğitim programı olan ve 1973 yılından beri aralıksız devam eden 'Temel Sigortacılık Eğitim Programı'  (TSEP) Ekim ayında başlayıp Haziran'a kadar süren uzun süreli bir eğitim programıdır.

Sigorta sektörünün üst düzey yöneticilerinin, uzmanların ve akademisyenlerin görev aldığı TSEP, sektör çalışanlarının genel sigortacılık ve sigorta branşları konularında uzmanlaşmalarını sağlayarak, Türk sigorta sektörünün iş gücü niteliğinin ve verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

“Temel Sigorta Bilgileri” ile “Branş Eğitimi” olmak üzere iki yarıyıldan oluşan TSEP, 2. yarıyılda “Yangın ve Mühendislik Sigortaları”, “Kaza Sigortaları”, “Nakliyat Sigortaları”, “Muhasebe”, “Sağlık Sigortaları” ve “Hayat Sigortaları” olmak üzere toplam 6 branşta açılmaktadır.

Temel Sigortacılık Eğitim Programının ilk yarıyılı Ekim – Şubat aylarında, ikinci yarıyılı ise Şubat – Haziran ayları arasında gerçekleştirilmektedir. Program dersleri her iki yarıyıl için de genellikle 18.00-21.00 saatleri arasında, haftada en fazla üç gün olarak planlanmaktadır. Çoğunlukla hafta içi olarak planlanan TSEP takviminde, hafta sonu da ders olabilmektedir. Saatler eğitmenlerimizin programlarına ve sınıflarımızın müsaitlik durumuna göre değişebilmektedir.

41. Dönem TSEP 2 Ekim'de başlayacaktır; kayıtlar sona ermiştir.

I. Yarıyıl eğitimler "Online" ve "Karma" olmak üzere iki farklı şekilde planmıştır. İlk yarıyıl online sınıfların tüm dersleri online platform üzerinden canlı gerçekleşirken, karma grupların dersleri ise hem sınıf ve hem online platformda gerçekleşecektir. Kısa süreli eğitimler hariç bu dağılımın yaklaşık yarı yarıya olmasını hedeflemekteyiz. Sınıfta gerçekleşecek derslerin tamamı Vakıf yerleşkesinde; online gerçekleşecek dersler ise Zoom üzerinde organize edilecektir. Tüm dersleri online alacak grup yalnızca İstanbul dışında ikamet edenlerin kaydına açıktır; İstanbul içinde ikamet edenler yalnızca Karma gruba kayıt olabilir. (Hem Karma hem Online gruplarda kontenjan dolmuş ve kayıtlar sona ermiştir.)

II. Yarıyıl yalnızca Yangın & Mühendislik branşında Online olarak ilave bir grup açılacak olup; tüm branşlar (Yangın & Mühendislik, Nakliyat, Kaza, Sağlık, Hayat ve Muhasebe) Karma olarak açılacaktır. Tüm grupların final sınavları ilk yarıyıl online platformda gerçekleşecektir. İkinci yarıyıl ise yalnızca şehir dışında ikamet edenlere açık olması planlanan ONLINE Yangın &Mühendislik grubunun final sınavları online olarak gerçekleşecek olup diğer branşların tüm sınavları fiziki ortamda gerçekleşecektir. Bütünleme ve tek ders sınavları tüm gruplarda (Online veya Karma grup farkı gözetmeksizin) kişi sayısına bağlı olarak online veya fiziki yapılabilir.

41. Dönem ücreti Haziran sonunda duyurulacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için egitim@tsev.org.tr adresine e-mail atabilirsiniz. (41. Dönem için kayıtlar sona ermiştir; 2024 Ekim'de başlayacak 42. Dönem için ön kayıt oluşturabilirsiniz.)

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!