Hakkımızda

Amacı

1970 yılında, TSB ve Milli-Re tarafından kurulan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı – TSEV, Türk sigorta sektörünün ilk ve tek uluslararası eğitim ve araştırma merkezidir.

TSEV’in temel amacı, sigorta sektöründe görev alan profesyonellerin teknik bilgi ve becerilerinin artırılmasıdır. Sektörün mevcut istihdamının niteliğinin artırılması amacıyla, ihtiyaç duyulan konularda eğitim programları düzenleyerek sigorta sektörü kurumları ve ilgili diğer kurumlarla paylaşır. Sektör kurumlarındaki personelin terfi ettirilmesi için yapılacak sınavları düzenler ve kurumlara ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık hizmetleri sunar.

Buna ilave olarak, sektöre iş gücü yetiştiren Üniversitelerle de işbirliği yaparak, sigortacılık eğitiminin niteliğinin artırılmasını destekler. Sigortacılık eğitiminin niteliğinin artırılması için akademisyenleri eğitim programlarına ücretsiz olarak kabul eder, üniversitelere ücretsiz sigortacılık seminerleri düzenler ayrıca araştırmaları destekleyerek sigorta konusundaki araştırmaların sayısının artırılmasını sağlar.

Türkiye’de sigorta eğitimi ve araştırma hizmetleri konusunda referans kurum olan TSEV’in vizyonu, Balkanlar’da, Ortadoğu’da ve Orta Asya’da da sigorta eğitim ve araştırma hizmetleri konusunda referans bir kurum olmaktır. TSEV, bu vizyonu yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, gerek ulusal gerekse uluslararası kurumlarla işbirliği yapmaktadır.

Ulusal İşbirlikleri

İşbirliği yapılan ulusal kurumlar arasında Türk sigorta sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinde sorumlu olan Hazine Müsteşarlığı, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA), Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler vb kurumlar bulunmaktadır.

TSEV, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı ile sektörün ihtiyacı olan eğitim programlarının tespit edilmesi, eğitim programı içeriklerinin hazırlanması, Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinde mevzuat uyum eğitim programlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması konularında işbirliği yapmaktadır. TSEV, gerek Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü gerekse Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı’ndan öğretim elemanı desteği de almaktadır.

TSEV’in işbirliği yaptığı bir diğer ulusal kurum Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı’dır (TİKA). TSEV, misyonu gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek olan TİKA’yla Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerinin sigorta sektörlerini geliştirmek ve desteklemek amaçlarıyla bir protokol imzalamıştır.

TSEV, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde de çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1995 yılından itibaren kullanılmakta olan sigortacılık kurs programı, sigortacılık sektörünün gelişimi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak TSEV tarafından revize edilmiş, Talim Terbiye Kurulu’na sunulmuş ve Kurul tarafından onaylanmıştır. Program ile acente, eksper ve brokerlerin yanında çalışacak ara elemanların yetiştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile TSB ve vakfımız arasında “Sigorta Sektöründe Meslek Standartlarını ve Mesleki Yeterlilikleri Belirlemek” amacıyla bir protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında, sigorta sektöründeki meslekler ve bu mesleklerin standartları ile bu standartlara ulaşmak için gerekli olan yeterliliklerin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar 2012 yılında tamamlanmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu Finans Sektör Komitesi’nde görüşülerek onaylanan standartlar 29 Mayıs 2013 yılında Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Ulusal kurumlarla işbirliği halinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında TSEV, Türkiye genelinde üniversitelerle de ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, ülke genelinde farklı üniversitelerde çok sayıda seminer düzenlenmiştir.

TSEV, sigortacılık alanında çalışmalar yürüten araştırmacılara da destek sağlamakta, bu çerçevede araştırmacıların uygun bulunan kitap çalışmaları TSEV tarafından telif ödenmek suretiyle yayınlanarak sektöre kazandırılmaktadır. Makaleler TSEV tarafından yayınlanan ve sigorta konusunda Türkiye’deki ilk ve tek hakemli dergi olma özelliğini taşıyan Sigorta Araştırmaları Dergisi’nde yine telif karşılığı yayınlanmaktadır. TSEV, sunduğu kütüphane hizmeti ile araştırmacılara çalışmalarında katkı sağlamakta, TSEV kütüphanesinde bulunmayan kitaplar için de araştırmacılara kitap desteği verilmektedir.

Uluslararası İşbirlikleri

TSEV, Türkiye’yi uluslararası kurumlar nezdinde de temsil etmektedir. Bu çerçevede, TSEV, Avrupa ülkelerindeki sigorta enstitülerinin üyesi bulunduğu ve Avrupa genelinde finansal hizmetler sektöründeki mesleki eğitimde ortak standartlar getirmeyi hedefleyen Avrupa Finansal Belgelendirme Organizasyonu’na (eficert) üyedir. Eficert tarafından oluşturulan “AB Sigorta Sektörü Yeterliliklerini Belirleme Komitesi”ne seçilmiş olan TSEV, komite çalışmaları çerçevesinde mesleki standartların geliştirilmesine yönelik olarak sahip olduğu deneyimleri Avrupa enstitüleri ile paylaşmaktadır. Ayrıca eficert Underwriting Komitesi’nin de üyesidir.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda sigorta enstitüleri bulunmadığı için bu ülkelerin sigortacılık sektörlerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlenen Afrikalı-Asyalı Sigortacı ve Reasürörler Federasyonu da TSEV’in işbirliğinde bulunduğu uluslararası kurumlar arasında yer almaktadır. FAIR’den gelen davet üzerine bu kuruma üye olan TSEV, FAIR Eğitim Komitesi bünyesinde sigortacılık eğitimine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

TSEV, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Uluslararası Finansal Eğitim Ağının-OECD International Network on Financial Education, gözlemci üyesi olarak, eğitim programlarının standartlarının geliştirilmesi ve finansal bilinç ve sigorta bilincinin artırılması çalışmalarına katılmaktadır.

TSEV’in işbirliği içerisinde bulunduğu bir diğer uluslararası kurum, İngiliz Sigorta Enstitüsü’dür (CII). TSEV’in Temel Sigortacılık Eğitim Programı-TSEP, CII’a akredite edilmiştir. (“Certificate in Insurance”, “Diploma in Insurance”, “Advanced Diploma in Insurance”). Bunun yanı sıra, TSEV, mezunlarının akreditasyon sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 2010 yılında, CII’ın Türkiye’deki sınav merkezi olmuş ve ilk sınavı gerçekleştirmiştir.

Hizmetler

40 yılı aşkın süredir Türk sigorta sektörüne hizmet veren TSEV’in öğretim elemanı kadrosu sigortacılık sektörünün üst düzey yöneticileri ile akademisyenlerden oluşmaktadır. Sigortacılık alanında çalışmalar yürüten akademisyen sayısının yetersiz olduğu ülkemizde, TSEV en yetkin uzman ve akademisyen kadrosunu bünyesinde bulundurmaktadır.

TSEV, bilgi birikimi ve kadrosuyla sigorta ve emeklilik şirketleri, acente, broker ve eksperler, bağımsız denetim şirketleri, bankalar, sigorta sektörü kurumları (TSB, Sigorta Bilgi Merkezi, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi vd.) ve Ticaret Odalarının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, THY, kurumsal mali danışmanlık firmaları, hukuk büroları, lojistik, otomotiv, inşaat ve telekomünikasyon şirketleri gibi pek çok kurum ve kuruluşa hizmet sunmaktadır.

TSEV tarafından sunulan hizmetleri eğitim programları, araştırma, yayın ve konferanslar, kurumsal sınav hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve kütüphane hizmetleri olarak sınıflandırmak mümkündür.

Eğitim Hizmetleri

TSEV, kuruluşundan bu yana, Türk sigorta sektörü çalışanlarının % 30’undan fazlasına eğitim hizmeti sunmuştur. 1973 yılından bu yana devam eden “TSEV Temel Sigortacılık Eğitim Programı”nın içeriği günün koşulları dikkate alınarak her yıl revize edilmektedir. “Temel Sigortacılık Eğitim Programı”, gerek içeriği gerekse öğretim kadrosuyla Türkiye genelinde yüksek lisans düzeyi de dahil olmak üzere benzer eğitim programları içerisinde en yetkin programdır.

TSEV tarafından sunulan diğer sigortacılık eğitim programları içerisinde İleri Düzey Sigortacılık Eğitim Programı, Kısa Süreli Eğitim Programları, Uzmanlık Eğitim Programları, Talebe Göre Hazırlanan Eğitim Programları ve Uluslararası Eğitim Programları yer almaktadır.

Türkiye’de sigorta sektörü yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu sigorta eğitimi açığını kapatmayı hedeflemekte olan İleri Düzey Sigortacılık Eğitim Programı, sigorta ve branş bilgilerine sahip olan sektör çalışanlarının ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edecek donanıma sahip olmalarını sağlayan bir programdır.

Kısa Süreli Eğitim Programları, sigorta sektörü ile birlikte bankacılık ve finans gibi sektörlerde her düzey çalışana hitap etmekte olup katılımcılara belirli konularda teknik uzmanlık kazandırmanın yanı sıra iş yaşamının gereklilikleri doğrultusunda da donanım sağlamaktadır. Bu programlar yılda dört kez planlanmakta ve üç aylık bir periyotta 50 civarında bir veya iki günlük programlardan oluşmaktadır. Program hazırlanırken sigorta sektörünün gündemi ve sigorta sektörü ve diğer sektör katılımcılarının ihtiyaçları öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Talebe Göre Hazırlanan Eğitim Programları ise sigorta ve diğer sektörlerin farklı eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere gelen talepler kapsamında hazırlanmaktadır.

Uluslararası Eğitim Programları çerçevesinde ise Balkan, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin sigorta aktörlerinden gelen talep üzerine Türk sigorta sektöründeki bilgi birikimi ve deneyimi ilgili ülkelere aktarılmaktadır.

Araştırma, Yayın ve Proje Faaliyetleri

TSEV, yalnızca eğitim veren bir kuruluş değildir. TSEV, gelen talepler doğrultusunda sektör içinde ve dışında yer alan kurum ve kuruluşlara proje ve danışmanlık desteği de sunmaktadır.

Özellikle, sigorta sektöründeki istihdamın niteliğinin artırılması, okullardaki sigortacılık eğitiminin sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarla entegre edilmesi gibi konularda inceleme, araştırma, çalıştay gibi faaliyetleri sürekli olarak yapmakta olan TSEV, bu çalışmalarının sonuçlarını Yüksek Öğrenim Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla paylaşarak, kısa ve uzun vadede ortaya çıkacak sektörün ihtiyaç ve taleplerinin bu kurumlara aktarılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca TSEV, sigorta bilinci, risk yönetimi, sigorta branşları, sigorta sektörünün geleceği, ekonomik gelişmeler ışığında uluslararası ve ulusal sigortacılık sistemi vb. konularda bir çok ulusal ve uluslararası toplantı gerçekleştirmiş, toplantı bildirilerini Türkçe ve İngilizce olarak konferans kitapları haline getirerek kamuoyuna sunmuştur.

TSEV, araştırma ve yayınlar yoluyla Türk sigorta sektörüne önemli katkılar sağlamakta ve sigortacılık konusunda Türkiye’nin en kapsamlı ve güncel online kütüphanesi yapım aşamasında olup yakında kullanımınıza sunulacaktır. TSEV tarafından, bugüne kadar Sigortacılık sektörünü yakından ilgilendiren AB uygulamaları, mevzuat, vb. konuların yer aldığı Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları Dizisi kapsamında 41 kitap; sigorta branşları ile ilgili 13 kitap; hakemli ve editör onaylı 86 makalenin yer aldığı Sigorta Araştırmaları Dergisi kapsamında 12 dergi sigorta sektörü çalışanlarına ve araştırmacılara sunulmuştur. Ayrıca tüm yayınlar üniversite ve diğer ilgili kurumların kütüphanelerine ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!