6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

İşbu Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (“TSEV”) tarafından aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin TSEV’in beyan ve açıklamalarını içermektedir.

Bu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir. 

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tam metni için tıklayınız.

 

 

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

 

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!