İleri Düzey Sigortacılık Eğitim Programı

İLERİ DÜZEY SİGORTACILIK EĞİTİM PROGRAMI


Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri, “İleri Düzey Sigortacılık Eğitimi Branş Programları – İSEP” düzenlenmektedir.

Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam altı branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır.

Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir.

İSEP’in dersleri hafta içi akşam 2 gün olarak planlanmaktadır. Zaruri durumlarda haftasonu da eğitim konulabilmektedir. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.

 

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!