Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Sigortası

Eğitim ile birlikte Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz sigortaları ile takip eden kar Kaybına bağlı uygulama çeşitleri, poliçe tanziminde gerekli olacak veriler ve bunların meydana gelecek hasarlarda nasıl kullanılacağının anlatılarak katılımcıların iş süreçlerinde daha etkin ve kurumunun lehine sonuç alabilmesi amaçlanmaktadır.

Makine Kırılması Sigortası ve Elektronik Cihaz Sigortası  (12 Kredi/Saat

 1. Makine Kırılması Sigortaları ve Elektronik Cihaz Sigortaları için;
  1. Teminatın Kapsamı
  2. Teminatı Genişletme İmkânları
  3. Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz  Teminat Kapsamına Girmeyen Riskler ve Zararlar
  4. Teminatın Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler
  5. Teminatın Uygulandığı Alanlar
  6. Teminatın Dünyada Uygulanan Farklı Uygulamaları
  7. Türkiye’de Teminatlarla Beraber Kullanılan Özel Şartlar
  8. Teminat Kapsamında Meydana Gelmiş Hasarlar ve Bunların Ödenmesinde Uygulanan Kurallar
  9. Teminat Süresince Ortaya Çıkabilecek Özellikler ve Bunlara Yönelik Çözümler
  10. Poliçelerde Olması Gereken Bilgiler

Sigorta şirketleri mühendislik birimlerinde çalışan uzman, yönetmen, uzman yardımcısı, yönetmen yardımcısı ve memurlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!