Yangın ve Mühendislik Sigortalarında Hasar Uygulamaları ve Ekspertiz Süreci
Yangın ve Mühendislik Sigortalarında Hasar Uygulamaları ve Ekspertiz Süreci
 • Ekspertiz Çalışmasının Önemi
 • Sigortacık Kanununa Göre Sigorta Eksperi
 • Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları
 • Hasar Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Prensipler
 • Ekspertiz Raporları ve İçeriği
 • Hasarın Kapsam Analizi
  • Zarar Gören Şey/Şeylerin Tespiti, Bunların Sözleşme Tanımında Olup Olmadığı,
  • Zarara Neden Olan Riskin Tanımı, Bu Riskin Sözleşmede Teminat Verilen Risklere Uygunluğu
  • Sözleşme Özel Şartlarına Göre Zarara Neden Olan Riskin Değerlendirmesi
 • Tazminat Hesabında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Sigorta Tespit Analizi
 • Hasarın Fiziksel ve Rakamsal Tespiti
 • Sözleşme Özel Koşullarına Göre Tazminat Hesabına Etki Eden Unsurlar
 • Hasar Uygulamaları
  • Sınai Yangın Hasarı
  • Konut Yangın Hasarı
  • Sel ve Su Baskını Hasarı
  • Makine Kırılması Hasarı
  • Elektronik Cihaz Hasarı
  • İnşaat All Risk Hasarı
  • Montaj Hasarı


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!