Sağlık Sigortaları
Sağlık Sigortaları

SAĞLIK SİGORTALARI (24 Kredi/Saat)

 

  1. Sağlık Sigortası ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Mevzuat
  2. Genel Şartlar
  3. Sigorta Kabulü (Underwriting)
  4. Tazminat Değerlendirme ve Uygulamaları
  5. Kronik Hastalık Yönetimine Bakış
  6. Özel Sağlık Sigortaları Çeşitleri
  7. Özel Sigortacılık Uygulamalarında Kamu  Özel İşbirliği Modelleri
  8. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sağlık sigortalarından sorumlu; ürün geliştirme, aktüerya, ürün yönetimi, pazarlama, risk kabul, risk yönetimi, reasürans ve diğer ilgili departmanı çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!