Sağlık Sigortaları Finansmanı (ONLINE)
Sağlık Sigortaları Finansmanı (ONLINE)

SAĞLIK SİGORTALARI FİNANSMANI

 (9 Kredi/Saat)

  1. Sağlık Sigortacılığın Kavramı
  2. Sağlık Hizmetleri ile Finansman İlişkisi
  3. Sağlık Finansmanı ve Sigortacılık
  4. Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı
  5. Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri
  6. Değer Bazlı Ödeme


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!