Sağlık Sigortaları Tekniği ve Dünya Uygulamaları (ONLINE)
Sağlık Sigortaları Tekniği ve Dünya Uygulamaları (ONLINE)

SAĞLIK SİGORTALARI TEKNİĞİ VE DÜNYA UYGULAMALARI (12 Kredi/Saat)

 

  1. Sağlık Sigorta Sınıflaması, Ürün Geliştirme Gerek ve Yöntemleri
  2. Sağlık Sigorta Türlerine Göre UW Esasları (Teknik ve Medikal UW)
  3. Tarife ve Prim Esasları, Temel Değişkenler
  4. Sağlık Sigortalarında Hasar Süreci (IBNR, Muallak, Provizyon, Fatura Onayı, Elden ve Anlaşmalı Kurum Hasarları)


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!