Sağlık Sigortalarında Suistimalle Mücadele (ONLINE)
Sağlık Sigortalarında Suistimalle Mücadele (ONLINE)

-Sigorta Suistimali nedir?

          TSB gözüyle

          Insurance Europe gözüyle

-Sigorta Suistimalinde taraflar

-Sigorta şirketlerinin en çok karşılaştığı suistimal yöntemleri

-Branş bazında suistimal adetleri

-Sigorta Suistimalinin zararları

Sigorta şirketlerine

Sigortalılara

-Türkiye’de sigorta suistimali ile mücadele (SİSBİS)

-Sağlık sigortacılığında örnek suistimal vakalarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!