Sigorta Matematiği
Sigorta Matematiği
 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı 
 • Nominal ve Efektif Faiz Oranları 
 • Bugünkü Değer – Gelecekteki Değer Hesaplamaları 
 • İskonto Hesaplamaları  
 • Ara Ödemeler (Anüiteler, Taksitler) ve Klasik Kredi/Leasing Uygulamaları 
 • Amortisman (geri ödeme) tablosu        
 • Aritmetik ve Geometrik Değişimli Anüiteler
 • Kişiye/Kuruma Özel Sigorta Modellerinden Uygulamalar   
 • Para-Zaman İlişkisi Uygulamaları (MARR’ın belirlenmesi, PW, FW ve Dönemsel Değerleme Metodları)
 • İç Verim Oranı (IRR), Dış Verim Oranı (ERR) ve Payback Period Metodlar
 • Hayat Sigortalarından Uygulamalar ve Mortalite Tabloları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!