Uluslararası Taşımacılık, Lojistik ve Yük Sigortaları
Uluslararası Taşımacılık, Lojistik ve Yük Sigortaları

1) Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

 • Günümüzde Lojistik, Eğilimler, Küresel Lojistiğin Gelişimi
 • Lojistik Yönetiminin Tedarik Zinciri Yönetimi İçindeki Yeri
 • Tedarik Zincirinde Temel Üç Döngü
 • Lojistik Yönetimi ve Fonksiyonları, Taşımacılık
 • Depoculuk
 • Üçüncü ve Dördüncü Parti Lojistik
 • Enformasyon

2) Emtia Nakliyat (Yük) Sigortaları

 • Yük (Emtia) Sigortalarına Giriş ve Yük Sigortaları Genel Şartları
 • Enstitü Yük Klozları (Nakliyat Yük Sigortaları Özel Şartları)
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Yük Sigortaları
 • Yük Sigortalarında Yerli ve Yabancı Klozlar
 • CMR Konvansiyonunun Yük Sigortaları Yönünden İncelenmesi
 • CMR Taşıma Sözleşmesinin Özellikleri
 • CMR Sorumluluk Sigortaları ile Yük Sigortalarının Karşılaştırılması
 • Nakliyat Sigortalarında Abonman Sözleşme, Bu Sözleşmelerde Yer Alan Hususlar
 • Kıymet Sigortaları (Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel Şartları)
 • Yük Sigortalarında Kayıp, Hasar ve Gecikme
 • Sigortanın Genel Prensiplerinin Nakliyat Yük Sigortaları Açısından Ele Alınması
 • Örnek Mahkeme Kararları ve Olaylar

3) Nakliyat (Yük) Sigortalarında Halefiyet ve Rücu Hakkı

 • Rücu hakkı
 • Rücu ihtarı göndermemeniz sonuçları
 • Zamanaşımı


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!