Mali Analiz (6. Dönem)
Mali Analiz (6. Dönem)
 • Mali Raporlama
  • Mali Tablolar ve Raporlama; Finansal Raporlama Yönetmeliği Kapsamında Mali Tablolar ve Kamu Otoritesine Sunumu
  • Analize Elverişli Mali Tablolar; Mali Tabloların Analize Elverişli Hale Getirilmesi
  • Mali Tabloların Karar Vericiler ve Kamu Otoritesi Tarafından Değerlendirilmesi
 • Mali Analiz
  • Analiz Çeşitleri
   • Statik Analiz
   • Dinamik Analiz
  • Analiz Yöntemleri
   • Dikey Analiz
   • Yatay Analiz
   • Trend Analizi
   • Rasyo Analizi
   • SWOT Analizi
   • Dupont Analizi
 • Risk Değerlemesi ve Derecelendirme
  • Risk Alanlarının Belirlenmesi
  • Risk Profillerinin Oluşturulması
  • CARAMELS Derecelendirme Sistemi
 • Örnek Analizler
   


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!