Gelir Sigortası (3. dönem)(2023)
Gelir Sigortası (3. dönem)(2023)
 1. Türkiye’de emeklilik dönemine yönelik sunulan ürün türlerinin genel olarak tanıtılması,
  • Emeklilik gelir planları,
  • Gelir sigortaları ve Ek teminatlar
 1. Sosyal güvenlik sistemi ve bireyler açısından özel emeklilik dönemi ürünlerine neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanması,
 2. Dünya genelinde sunulan bazı özel gelir sigortası ürünlerinin açıklanması
  • Long Term Care ürün alternatifleri
 3. Ürünlerin özellikleri ve prim tutarlarına göre karşılaştırılması,
 4. Ölümlülük tablosu ve teknik faiz oranının primler ve teminatlar üzerine etkilerinin açıklanması,
 5. ALM (Asset Liability Management – Varlık Yönetimi) Modellemeleri
 6. Ürünlere ilişkin aktüeryal risklerin belirtilmesi (tanımsal çerçevede) ve çözüm önerilerinin aktarılması,
  • Uzun yaşam riski,
  • Faiz oranı ve yeniden yatırım riski,
  • İştira riski.
 7. Hayat İrat Sigortası ve Emeklilik İradı Geri Ödemeleri
 8. Bireysel emeklilik sisteminin güncel durumuna ilişkin kısa bilgi verilmesi,
 9. Gelir sigortalarına ilişkin mevzuatın aktarılması,
 10. Son dönemlerde mevzuatta meydana gelen değişikliklerin sigorta şirketleri üzerinde doğurduğu gereksinimlerin açıklanması,


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!