Ürün Geliştirme ve Karlılık Analizi (3. dönem)(2023)
Ürün Geliştirme ve Karlılık Analizi (3. dönem)(2023)
 • Ürün Geliştirme       
  • Ürün sınıfları
  • Pazardaki ürünlerin analiz edilmesi,
  • Pazar taleplerinin mevcut ürünlere göre uyumu ve ihtiyacın belirlenmesi 
  • Mevzuat ve ürün özel şartlarının yapılandırılması
  • Müşteri bilgilendirme süreci (formlar, bilgilendirme vb)
  • Dağıtım kanalı stratejileri bunların avantaj dezavantajları
 • Karlılık Analizi
  • Fiyatlama
  • Getiri ve enflasyon 
  • Poliçe sahibi davranışları (durdurma, ayrılma, meriyete dönüş vb)
  • Hasar gerçekleşmeleri
  • Birim maliyet analizi
  • Karlılık


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!