Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarında Risk Değerlendirme (Underwriting) Eğitimi (3. dönem)(2023)
Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarında Risk Değerlendirme (Underwriting) Eğitimi (3. dönem)(2023)
  • Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarında Risk Değerlendirme Kavramları ve Risk Sınıfları 
  • Sigortacılık Risk Değerlendirme Uzmanının Sorumlulukları 
  • Bireysel  Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası Riskleri İçin Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri (Tıbbi, Kişisel, Finansal Risk Faktörleri) 
  • Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarında Yeni İş Kavramı
  • Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarında Sigortacılık Risklerinin Değerlendirilmesinde Reasürans Şirketlerinin Risk Kabul Politikası
  • Risk Değerlendirme Süreci ve Tazminat Talepleri Değerlendirme Süreçleri Arasındaki İlişki
  • Uygulama Grup Hayat ve Sigortalarında Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri
  • Uygulama Örnekleri


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!