Yangın Sigortaları ve Ek Teminatları (ONLINE)
Yangın Sigortaları ve Ek Teminatları (ONLINE)

Yangın Sigortası Genel Şartları ve Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası Genel Şartları içeriği; ana teminat olan yangın, yıldırım ve infilak teminatı ve ek sözleşme İle teminata dahil edilebilecek ek teminatların kapsamı; teminat dışında kalan hallerin açılımı, eksik ve aşkın sigorta kavramı ile ilgili mevzuat, teminat ve fiyatlama içeriklerinin katılımcılara aktarılması ve eğitime konu olan vakalarda kurumları lehine hareket etmeleri; sigortalı ve sigorta ettirenler açısından da doğru süreci izleyebilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

  • Yangın sigortası genel şartları
  • İlgili diğer mevzuat
  • Yangın sigortası teminatı ve ek teminatlar içeriği
  • Yangın abonman sigortası  
  • Yangın mali sorumluluk sigortası
  • Yangına bağlı kar kaybı sigortası
  • Yangın sigortaları temel fiyatlama mekanizmaları
  • Değerlendirme ve kapanış
     

Yangın branşı ile ilgili alanlarda görev alan ve teminat, risk ve fiyatlama faktörleri ve bunların uygulama alanları konularında kendisini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!