İstatistik ve Olasılık (ONLINE)
İstatistik ve Olasılık (ONLINE)

Eğitim programı ile birlikte katılımcıların, temel olasılık ve matematiksel istatistik ile aktüeryal modellemelerde kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerine ilişkin bir temel oluşturması amaçlanmaktadır.

OLASILIK

 • Olasılık Aksiyomları
 • Koşullu Olasılık
 • Bağımsızlık
 • Bayes Teoremi
 • Tek Değişkenli Olasılık Dağılımları
  • Kesikli dağılımlar
  • Sürekli dağılımlar
  • Merkezi eğilim ölçüleri
  • Dağılım ölçüleri
  • Moment türeten (yaratıcı) fonksiyonlar
  • Dönüşümler
  • Karma dağılımlar
 • Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları
  • Kesikli rassal değişkenler için birleşik dağılımlar
  • Sürekli rassal değişkenler için birleşik dağılımlar
  • Marjinal ve koşullu dağılımlar
  • Dağılım ölçüleri
  • Birleşik moment türeten (yaratıcı) fonksiyonlar
  • Kovaryans ve korelasyon
  • Dönüşümler
  • Sıra istatistikleri
 • Limit Teoremleri

           İSTATİSTİK

 • Verilerin Özetlenmesi, Konum ve Değişim Ölçüleri
 • Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları
 • Tahmin Yöntemleri
 • Tahmin Edici Özellikleri ve Gerekleri
 • Hipotez Testleri
 • Varyans Analizi
 • Çoklu Doğrusal Regresyon
 • Doğrusal Olmayan Regresyon
 

1. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan adaylarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!