Sigorta Matematiği   (ONLINE)
Sigorta Matematiği (ONLINE)

Sonbahar döneminde yeniden planlanacaktır.

Hayat: Bu eğitim programı ile birlikte, katılımcıların ölüm, yaşam ve diğer belirsiz risklere bağlı nakit akışlarının modellemesinde ve değerlemesinde kullanılan matematiksel tekniklere ilişkin temel oluşturmaları amaçlanmaktadır. Gelecek yaşam süresinin kesikli raslantı değişkeni olarak ele alındığı yaklaşım çerçevesinde eğitim yapılacaktır.

Hayatdışı: Bu eğitim programı ile birlikte, katılımcıların hayat dışı sigortalara ilişkin risklerin fiyatlandırılmasında kullanılan istatistiksel tekniklere ilişkin yetkinlikler kazanması amaçlanmaktadır

 

 

 

HAYAT 
•    Hayat Tabloları
   -  Yaşam ve Ölüm Olasılıkları 
   -  Anlık Ölüm Oranı (Force of Mortality) 
   -  Beklenen Yaşam Süresi 
   -  Seçilmiş Hayat Tabloları 
•    Hayat Annüiteleri 
   -  Yaşam Durumunda Sigorta (Pure Endowment) 
   -  Tam Hayat Sigortaları 
   -  Dönemsel (Sınırlı Süreli) Hayat Sigortaları 
   -  Hemen başlayan ve Ertelenmiş Hayat 
   -  Sabit ve Değişken Hayat 
   -  Yılda m Kez Ödemeli Hayat 
•    Hayat Sigortaları 
   -  Tam Hayat 
   -  Dönemsel Hayat 
   -  Karma Hayat (Endowment) 
   -  Ertelenmiş Hayat 
   -  Değişken Hayat 
•    Primler 
•    Sigorta ve Annuite Net Prim Rezervleri 
   -  İleriye ve Geriye Doğru Rezerv Yöntemleri 
   -  İştira ve Tenzil Değerleri 
•    Çok Başlı Sigortalar 
   -  Bileşik Hayat (Joint Life) 
   -  Son Yaşayan Durumu (Last Survivor)

   -  Koşula Bağlı Yaşam Olasılıkları (Life Contingency) 
   -  Koşula Bağlı (Reversionary) Hayat Sigortaları ve Annüiteleri 
•    Çoklu Azalım (Multiple Decrement) Modelleri ve Uygulamaları 
   - Kesikli Çoklu Azalım Modelleri
   - Sürekli Çoklu Azalım Modelleri 
•    Özyineleme (Recursive) eşitliği


HAYAT DIŞI
•    Sigortacılıkta Fayda Kuramı 
   -  Fayda Fonksiyonları 
   -  Jensen Eşitsizliği 
   -  Optimal Sigorta 
•    Prim İlkeleri 
•    Risk Primi 
   -  Risk Faktörleri 
   -  Hasar Büyüklüğü 
   -  Hasar Sıklık Oranı 
   -  Exposure 
•    1/8 sistemi 
•    1/24 sistemi 
•    Census Yöntemi 
•    Stokastik Süreçler 
   -  Homojen Poisson süreci 
   -  Homojen olmayan Poisson süreci 
   -  Rastgele yürüyüş süreci 
   -  Bileşik Poisson süreci 
•    Monte Carlo Benzetim ( Simulation) Yöntemleri 
   -  Rasgele sayı üretim yöntemleri 
   -  Ters dönüşüm yöntemiyle benzetim 
   -  Kabul-red yöntemi 
   -  Varyans küçültme teknikleri 
   -  Sigortacılık Uygulamaları

1. seviye aktüerlik sınavlarının tümünü geçmiş ve 2. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!