Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Yargı Kararları (ONLINE)
Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Yargı Kararları (ONLINE)

Sorumluluk Sigortalarında gerçekleşen hasar ve yaşanan sorunlara dair değerlendirmeler yapılarak konu ile ilgili TTK ve Uluslararası Konvansiyon düzenlemeleri ışığında mevcut durum ile ilgili tespit yapılması amaçlanmaktadır.

 • Sorumluluk Sigortası  Türleri
 • İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına  Bakış ve Değerlendirme
 • İstisnaları
 • Prim ve Sorumluluk
 • İşveren Sorumluluk Sigortalarında Sigorta Seçenekleri  ve  Sektör   Uygulamaları
 • Sorumluluğa Sebep Olan  ( Olay -Occurrence)  Kavramı
 • Tazminat İsteğine İlişkin  ( Talep -Claim)   Kavramı
 • Riziko ve İhbarı  ve Tazminat  Ödemeleri
 • İşveren Sorumluluk Sigortalarında  Sigortacının Yükümlülükleri 
 • İşveren Sorumluluk Sigortalarında Zaman aşımı 
 • Örnek Olaylar Yargı Uygulamaları

Sigorta şirketlerinin teknik, bireysel ve kurumsal satış ve hasar departmanları, ilgili servis yetkilileri, Denetçiler, poliçe düzenleyen teknik departmanlar, rücu departmanları veya hukuk müşavirliklerinde çalışan yetkili, servis elemanı ya da hukukçu personel, sigorta acenteleri ve brokerlerde çalışan teknik ve hasar departmanı yetkilileri ve yardımcı personeli katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!