Kişilik Tipleri ve Yönetimi (ONLINE)
Kişilik Tipleri ve Yönetimi (ONLINE)

Kişilik ve davranış oluşumu hakkında bilgi sahibi olmak, MBTI kişilik envanteri hakkında detaylı bilgi sahibi olarak, kişileri tanıma yönünden zaman ve pratiklik kazanmak, takım kurma, yeni ekip oluşturma, aday seçme süreçlerinde meydana gelebilecek yanlış seçimlerin ihtimallerini azaltmak, kurum içi görev kargaşasını minimize etmek, kişiliğin bir alt boyutu olan davranışlar hakkında bilgi sahibi olarak, kendinize ve etrafınızdaki insanlara olan bakış açısını değiştirmek, her davranış faktörüne özel edineceğiniz genel bilgiler ve belirli beden dili bilgisi sayesinde insanları (çevrenizdekileri, çalışanlarınızı) anlama ve tanıma becerisini artırmak amaçlanmaktadır.

  • MBTI Kişilik tipleri nelerdir? (Kişilik Tipleri ve Özellikleri,)

  • İşe Alımda Kişilik Yapılarının Değerlendirilmesi

  • Kendimizi ve Karşımızdakini Anlama ve Tanıma

  • Güçlü Yanlar ve Zorluklar

  • Kişilik Tipleri Karşısında Liderlik Tarzımızı Belirleme

  • Karar Verme Mekanizmaları

  • Stres ve Güvenlik Noktaları

  • Kişilik Tiplerinin İnsan Kaynakları Fonksiyonlarında Kullanımı ( İşe Alım, Kariyer Planlama, Performansı Yönetme, Motive Etme, Eğitim Planlama)

  • Her Mizaç İçin Farkındalık Önerileri

İlgi duyan herkes katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!