Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Olası Risk ve Hasarlar (ONLINE)
Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Olası Risk ve Hasarlar (ONLINE)

Hidro elektrik, rüzgar elektrik, güneş elektrik ve jeotermal elektrik santrallerini tanıma, inşai çeşitlilikler, bölgesel, inşai, işletme, ön değerlendirme kriterlerini tanıma ve değerlendirme suretiyle katılımcıların uygulamaya hazır halde olması hedeflenmektedir.

 • GES Tesisleri;
  • GES nedir? Nasıl çalışır? Dönemsel çalışma rejimleri
  • Elektrik nedir? GES tesisinde nasıl üretilir?
  • Riskler: Fırtına, jeolojik riskleri, buzlanma, inşaat ve proje riskleri, operasyonel işletme riskleri, üretici riskleri, periyodik ağır bakımlar ve hizmet alımları
  • Kar Kayıpları: Yıllık bazda kar üretim süreçleri, dönemsel çalışma rejimleri, kapasite kullanım oranları
  • Kar kaybına etki eden faktörler: İşletme şartları, tesisin genel görünümü, yedek malzeme stoğu, üreteç sayısı, transformatör sayısı
 • HES Tesisleri:
  • HES nedir? Nasıl çalışır? Dönemsel çalışma rejimleri
  • Elektrik nedir? HES tesisinde nasıl üretilir?
  • HES çeşitleri; nehir tipi, etek tipi, rezervuarlı, kaskad, etek tipi devamında nehir tipi santraller
  • Riskler: Sel riskleri, jeolojik riskleri, topografik riskler, iklimsel riskler, inşaat ve proje riskleri, operasyonel işletme riskleri, üretici riskleri, periyodik ağır bakımlar ve hizmet alımları
  • Kar Kayıpları: Yıllık bazda kar üretim süreçleri, dönemsel çalışma rejimleri, kapasite kullanım oranları
  • Kar Kaybına Etki Eden Faktörler: İşletme şartları, tesisin genel görünümü, yedek malzeme stoğu, üreteç sayısı, transformatör sayısı
 • RES Tesisleri;
  • RES nedir? Nasıl çalışır? Dönemsel çalışma rejimleri
  • Elektrik nedir? RES tesisinde nasıl üretilir?
  • Riskler: Fırtına, jeolojik riskleri, buzlanma, inşaat ve proje riskleri, operasyonel işletme riskleri, üretici riskleri, periyodik ağır bakımlar ve hizmet alımları
  • Kar Kayıpları: Yıllık bazda kar üretim süreçleri, dönemsel çalışma rejimleri, kapasite kullanım oranları
  • Kar kaybına etki eden faktörler: İşletme şartları, tesisin genel görünümü, yedek malzeme stoğu, üreteç sayısı, transformatör sayısı
 • JES Tesisleri
  • JES nedir? Nasıl çalışır?
  • Elektrik nedir? RES tesisinde nasıl üretilir?
  • Riskler: Topoğrafik riskler, jeolojik riskleri, inşaat ve proje riskleri, operasyonel işletme riskleri, üretici riskleri, periyodik ağır bakımlar ve hizmet alımları, üreteç seçimleri
  • Kar Kayıpları: Çalışma rejimleri
  • Kar Kaybına Etki Eden Faktörler: İşletme şartları, tesisin genel görünümü, yedek malzeme stoğu, üreteç sayısı, transformatör sayısı

Yangın / mühendislik branşında ve risk kabul ya da hasar birimlerinde çalışan uzman, yönetmen, uzman yardımcısı, yönetmen yardımcısı ile diğer ilgili birim çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!