Bireysel Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler (Kısmen Ödeme ve Alacağın Devri Uygulamaları) (ONLINE)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler (Kısmen Ödeme ve Alacağın Devri Uygulamaları) (ONLINE)

Bu eğitimde, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) uygulanmaya başlanacak Kısmen Ödeme ile Alacağın Devri uygulamalarının süreç ve detayları hakkında bilgi aktarılması; böylece emeklilik şirketlerinin operasyonel süreçlerini mevzuata uygun tasarlamalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Eğitim kapsamında öncelikle Bireysel Emeklilik Sisteminin gelişimi ve temel işleyişi aktarılacak, sonra bu sistem çatısında yeni uygulama sahası bulan Kısmen Ödeme ile Alacağın Devri uygulamalarının mevzuatta tanımlanan kısıtları ile süreçleri detaylı olarak ele alınacaktır.

Emeklilik şirketlerinin çalışanları



Platformunuzu seçin ve Paylaşın!