Yangın Sigortalarında Suistimal Eğitimi (ONLINE)
Yangın Sigortalarında Suistimal Eğitimi (ONLINE)

Yangın hasarlarında rol alan bütün personelin suistimal ve sahtekarlık konularındaki farkındalığını arttırmak ve bu tür kayıpları minimize etmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 • Sigorta Suistimali nedir?
  • TSB gözüyle
  • Uluslar Arası Standartlar
 • Sigorta Suistimalinde taraflar
  • Suistimalci
   • Suistimalcinin özellikleri
 • Sigorta şirketlerinin en çok karşılaştığı suiistimal yöntemleri
 • Sigorta Suistimalinin zararları
  • Sigorta şirketlerine 
  • Sigortalılara
 • Türkiye’de sigorta suistimali ile mücadele (SİSBİS)
 • Yangın Hasarlarında Suistimal
  • Yöntemler
  • Önleyici (proaktif) tedbirler
  • Hasar sonrası (reaktif) mücadele
 • Yangın sigortacılığında örnek suiistimal vakaları
 • Mevzuat ve Sektör
Sigorta şirketlerinin hasar ihbarından hasar tazminatı ödenmesi ve rücu aşamasına kadar sorumlu ya da iş sürecine dahil olan; underwritting, risk yönetimi, hasar, denetim, uyum birimleri çalışanları, acente ve broker çalışanları, hasar şirketleri personelleri, avukatlar katılabilir.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!