Teknolojik Dönüşüm ve Sigorta Teknolojileri (Insurtech) (ONLINE)
Teknolojik Dönüşüm ve Sigorta Teknolojileri (Insurtech) (ONLINE)

Katılımcıların; gelişen internet teknolojileri ile dönüşen iş yapış şekillerini, yeni ortaya çıkan trend ve iş modellerini, değişen müşteri beklenti ve alışkanlıklarını sigortacılık perspektifinden değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca dünyada Insurtech alanındaki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak, yeni teknolojilerin sigorta iş modeli üzerinde ortaya çıkarttığı imkan ve fırsatlar üzerinde fikir geliştirmelerini ve grup çalışması ile uygulama yoluyla beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

  • Dünyayı Dönüştüren Teknolojiler
  • Yeni Dünyanın Yeni Paradigmaları: Yeni Teknolojilerle değişen «Risk» Olgusu
  • Global Fintech ve Insurtech Oluşumları, Yatırım Trendleri
  • Sigortacılıkta Teknoloji ve Trend İnovasyonu
  • Sigortacılık İş Modeli Kanvası Üzerinden Yeni İş Modelleri Geliştirme (Grup Çalışması)

Sigorta şirketleri çalışanları: orta kademe yöneticiler, yönetici adayı ve uzmanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!