Sigortacılığa Giriş ve Sigorta Sektörü Bilgisi - Hayat (ONLINE)
Sigortacılığa Giriş ve Sigorta Sektörü Bilgisi - Hayat (ONLINE)
 • Sigortanın Temel Kavramları
  • Risk,  Riziko ve Tehlike
  • Riskin Unsurları
  • Risklerin Sınıflandırılması
 • Risk Karşısında İnsan Davranışları
  • Risk Yönetimi
   • Fiziksel Önlemler
   • Finansal Yöntemler
   • Zararın Transferi ; Sigorta
 • Sigortalanabilirlik Kavramı
  • Sigortanabilir Risk ve  Sigorta
  • Sigorta Sistemi
   • Mütüel Sistem
   • Devir Esaslı Sistem
  • Sigortanın İşlevleri
 • Sigortacılığın Temel Kuralları
  • Büyük Sayılar Kuralı
  • Seçme Kuralı
  • Riskin Bölünmesi Kuralı
  • Oran Kuralı
 • Sigortanın Temel Prensipleri
  • Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
  • Azami İyi Niyet Prensibi
  • Tazminat Prensibi
  • Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi
  • Hasara Katılım Prensibi
  • Yakın Sebep Prensibi
  •  
 • Sigorta Sözleşmesi
  • Sigorta Sözleşmesinin Tanımı
  • Sigorta Sözleşmesinin  Unsurları
  • Sigorta Genel Şartları
  • Sigorta Sözleşmesinin Başlaması ve Sona Ermesi
  • Sigorta Sözleşmesinin Tarafları
  • Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
 • Sigortacılıkta Görev Alan Diğer Aktörler
  • Sigorta Acentesi
  • Sigorta Brokeri
  • Sigorta Eksperi
  • Sigorta Aktueri
 • Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
 • Sigortacılıkla İlgili Kurumlar
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • Türkiye Sigorta Birliği
  • TOBB
  • SEGEM
  • Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi
  • Sigorta Tahkim Komisyonu
  • Güvence Hesabı
  • DASK
  • TARSİM
  • Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!