Ürün Bilgisi ve Hasar - Hayat (ONLINE)
Ürün Bilgisi ve Hasar - Hayat (ONLINE)
 • Hayat Sigortaları
  • Hayat Sigortası Nedir?
  • Türkiye ve Dünya'da Hayat Sigortaları
  • Hayat Sigortası Ürün Çeşitleri
   • Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar
   • Kritik Hastalıklar ve Maluliyet Sigortaları
   • Birikimli Hayat Sigortaları
   • Yıllık Gelir Sigortaları
   • Eğitim Sigortaları
   • İşsizlik Sigortaları
   • Ferdi Kaza Sigortaları
  • Hayat Sigortalarında Risk Değerlendirme (Underwriting)
   • Bireysel Hayat Sigortası Riskleri İçin Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri
   • Grup Hayat Sigortası Riskleri İçin Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri
  • Hayat Sigortalarında Fiyatlandırmaya Giriş
   • Hayat Sigortası Ürünlerinin Fiyatlandırmasında Kullanılan Temel Parametreler
   • Hayat Sigortalarında Ürün Fiyatlandırmasında “Sözleşmenin Taraflarının Yükümlülüklerinin Eşitliği Prensibi”
 • Risk Kabul (Underwriting)
 • Hasar Sürecinde Sahtekarlığı Önleme,
 • Bireysel Emeklilik Sistemi
  • Emeklilik Sistemleri
  • Bireysel Emeklilik Sistemin Temel Unsurları
  • Ana hatlarıyla Bireysel Emeklilik Mevzuatı
  • Devlet Katkısı Uygulaması
  • Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon Performansları
  • Operasyonel Süreçler
   • Satış Süreçleri
   • Sözleşme Süreci
   • Tahsilat ve Yatırım İşlemleri
 • Konu ile ilgili Kurumlar (Tahkim, hazine, araştırma şirketleri, SBM) 

Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!