Ürün Bilgisi ve Hasar - Hayat Dışı (ONLINE)
Ürün Bilgisi ve Hasar - Hayat Dışı (ONLINE)
 • Yangın ve Mühendislik Sigortaları
  • Yangın-Mühendislik Sigortalarının  Amacı, Uygulama Alanları ve Kapsamları
  • Yangın-Mühendislik Sigortaları  Poliçe Örnekleri  ve Ana Prensipleri
  • Yangın-Mühendislik Sigortaları Kapsamında Gerçekleşen Hasar Örnekleri
 • Kaza ve Sorumluluk Sigortaları
  • Kaza Sigortası Çeşitleri
  • Oto Kaza Sigortaları
  • Kasko Sigortası ve Teminat Kapsamı
  • Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
  • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
  • Diğer Zorunlu Oto Sigortaları
  • Oto dışı Kaza Sigortaları                    
  • Ferdi Kaza Sigortası
  • Sorumluluk Sigortaları
  • Oto Sigortaları Hasar Bilgisi
  • Yeşil Kart
 • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Gereği Yaptırılması Zorunlu Sigortalar
  • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  • Kıyı Tesisleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Özel Güvenlik Mali Sorululuk Sigortası
  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Zorunlu Deprem Sigortası
  • Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
  • .Deniz Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • 3.11. Zorunlu Paket Tur Sigortası
 • Nakliyat Sigortaları
  • Emtea Sigortaları
   • Genel Şartlar
   • Özel Şartlar (İngiliz Enstitü Klozları)
 • Tekne Sigortaları
  • Genel Şartlar
  • Özel Şartlar (İngiliz Enstitü Klozları)
 • Kıymet Nakliyat Sigortaları
  • Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
  • P.and I. Koruma ve Tazmin Kulüpleri     
 • Sağlık Sigortaları
  • Sağlık Sigortaları Tanımı
  • Sağlık Sigortalarının Özellikleri
  • Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri
  • Türkiye’deki Özel Sağlık Sigortacılığının Gelişimi ve Bugünü
  • Türkiye’deki Özel Sigorta Poliçeleri
  • Genel Şartlar
  • Teminatlar
  • Risk Değerlendirmesi
  • Tazminat Değerlendirme ve Uygulamaları                    
 • Tarım Sigortaları
  • Geleneksel Tarım Sigortaları
  • Devlet Destekli Tarım Sigortaları                               

 

Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!