Sigortaya Giriş Eğitimi
Sigortaya Giriş Eğitimi

Sigortacılıkla ilgili temel prensipleri öğreterek; sigortacılığın ana branşları hakkında temel bilgilerin kavranmasını amaçlar.

 1. Risk, Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları
 2. Sigortanın İşlevleri
 3. Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları
 4. Sigortalanabilirlik Kavramı
 5. Sigortacılığın Temel Kuralları
 6. Sigortanın Temel Prensipleri
  • Sigortalanabilir Menfaat
  • Azami İyi niyet
  • Tazminat
  • Halefiyet
  • Hasara Katılım
  • Yakın Neden
 7. Reasürans Nedir?
 8. Sigortayla İlgili Temel Teknik Terimler
 9. Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
  • Sigorta Uygulamaları
   • Sigorta Türleri
   • Sigorta Branşları
   • Sigorta Genel Şartları
  • Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü
   • Rakamsal Veriler
   • İlgili Kurum ve Kuruluşlar
    • Düzenleyici ve Denetleyici Otorite
    • Sektör Aktörleri
    • Mesleki Kuruluşlar
 10. Sigorta Şirketlerinde Sermaye ve Sermaye Yeterliliği
ÜRÜN&HASAR BİLGİSİ
 1. Sigortacılık Ürünlerinin Temel Özellikleri ve Hizmetleri
  • Oto Sigortaları
  • Sağlık Sigortaları
  • Mal Sigortaları
  • Sorumluluk Sigortaları
  • Hayat Sigortası Ürünleri
  • Ferdi Kaza Sigortaları
  • BES
  • Birleştirilmiş kapsamlı veya paket poliçeler: konut, seyahat ve ticari paketler
 2. Hasar Süreçleri
  • Hasarın kabul edilmesi için yasal gereklilikler
  • Hasar talebinin geçersiz veya kısmen geçerli olduğu durumlar
  • Hasar olması durumunda sigortalının görevleri
  • Hasar halinde gerekli belgeler
  • Anlaşmazlık halinde başvurulan alternatif çözüm yolları (Tahkim, Hazine Müsteşarlığı)
  • Güvence Hesabının Hasar süreçlerindeki rolü
  • Hasar Sürecinde Sigorta Bilgi Merkezinin rolü
  • Hasar taleplerinde sahteciliği önlemek için alınan tedbirler, uygulamalar
  • Sigorta sahtekarlığının sigortacı ve sigortalı üzerindeki sonuçları
  • Hasarı etkileyen poliçe şartlarının genel sigorta işleyişindeki yeri
 

Sigortacılık bilgisi olmayan ancak sektör içinde çalışan; Sigortacılık bilgisine ihtiyaç duyan şirket çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!