Makine Kırılması, Elektronik Cihaz ve Kar Kaybı Sigortaları (9. Dönem)
Makine Kırılması, Elektronik Cihaz ve Kar Kaybı Sigortaları (9. Dönem)
 1. Teminat Kapsamı
 2. Ek Teminatlar
 3. Sigorta Süresi
 4. Sigorta Bedeli
 5. Klozlar
 6. Ön Bilgi Formları
 7. Hasar ve Sonuçları
 8. Sigorta Teminatı Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar
 9. Makine Ve Cihazların Özellikleri
 10. Risk Özellikleri
 11. CMI
 12. İstatistik verilerin UW çalışmasına uygulanması
 13. Özel şartların hukuksal karşılıkları
 14. MLOP teklif çalışmasında ön değerlendirme kriterleri
 15. Hidro , Rüzgar , Güneş ve Biyogaz Elektrik  Santralleri  tesislerinden  elde edilecek  ön değerlendirme kriterlerinin,  sigortacılıkta değerlendirilmeleri.  


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!