Yangın Sigortaları ve Hasar Bilgisi
Yangın Sigortaları ve Hasar Bilgisi
 • Yangın sigortası genel şartları
 • İlgili diğer mevzuat
 • Yangın sigortası teminatı ve ek teminatlar içeriği
 • Yangın Sigortalarında Risk Yönetimi
 • Yangın Sigortacılığında Risk Kabul Kriterleri 
  • Yangın Sigortaları açısından ağır riskli iş kolları
 • Yangın sigortaları temel fiyatlama mekanizmaları
 • Örnek prim hesapları
 • Deprem Riski
  • Deprem Tarifesi
  • 125 Milyon üstü ve altı sigorta bedelli poliçeler için prim hesapları
  • Olası bir hasarda Farklı Koasürans ve Muafiyet hesapları
 • Yangın abonman sigortası  
 • Yangın mali sorumluluk sigortası
 • Yangına bağlı kar kaybı sigortası
 • Değerlendirme ve kapanış


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!