Uzun Süreli Sağlık Sigortaları
Uzun Süreli Sağlık Sigortaları

UZUN SÜRELİ SAĞLIK SİGORTALARI

 (9 Kredi/Saat)

  1. Sağlık Sigortalarında Yer Alan Riziko Türleri
  2. Sağlık Sigortası Primlerinin Hesaplanmasında Göz önüne Alınması Gereken Hususlar
  3. Prim Hesabı
  4. Riziko ve Tarife Primlerinin Hesap Teknikleri
  5. Uzun Sureli Sağlık Sigortalarının Özellikleri
  6. Yıllık Sağlık Sigortalarından Farkı
  7. Sağlık Sigortalarında Rezerv Hesabı
  8. Uzun Sureli Sağlık Sigorta Ek Teminatları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!