Sağlık Sigortaları Pazarlaması
Sağlık Sigortaları Pazarlaması

SAĞLIK SİGORTALARI PAZARLAMASI                            (12 Kredi/Saat)

 1. Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme
 2. Sigortaya Bakış ve Sigorta Sektörüne Bakış
 3. Sağlık Sigortalarına Bakış
 4. Müşteri İhtiyaçları ve Beklentilerinin Belirlenmesi
 5. Ürünün/Hizmetin Oluşturulması veya Revizyonu
 6. Dağıtım Kanalları, Alternatif Satış Kanalları
 7. 2023 Türkiye Sigortacılığı Vizyonu
 8. Hedef Kitle, Sağlık Sigortası Satışı Tekniği
 9. Pazarlamanın 7 bileşeni
 10. Pazarlama ve Satış Planının Hazırlanması
 11. Fiyatlandırma Parametreleri
 12. Risk Kabul Süreci ve Fiyatlandırma
 13. Teknik Altyapı, Eğitim, Finansal Hazırlıklar
 14. Kontrol Döngüsü/Ürünün Pazara Sunulması
 15. Hizmet işletmesi olmak ve Inovasyon
 16. Sigortacılıkta CRM
 17. Beden Dili 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!