Genel Muhasebe
Genel Muhasebe
 • Muhasebeye Giriş, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Muhasebe Süreci, Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
 • Hesap Kavramı, Hesap Grupları ve Hesapların Sınıflandırılması Muhasebede Kullanılan Defterler ve İşlemlerin Kaydedilişi
 • Ticari Mal Alış ve Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Aktif Hesaplar – Dönen Varlıklar
 • Aktif Hesaplar – Duran Varlıklar ve Amortisman Hesaplama
 • Pasif Hesaplar – Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Pasif Hesaplar – Öz Kaynaklar
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Maliyet Hesapları
 • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!