Oto Dışı Kaza Sigortaları
Oto Dışı Kaza Sigortaları
 • Ferdi Kaza Sigortası
  • Kazanın Tanımı ve Temel Kavramlar
  • Genel İlkeleri
  • Sigortasının Konusu ve Kapsamı
  • Teminat Türleri ve Genel Şartlar
  • Risk Değerlendirme, Tarife ve Fiyatlama
  • Ferdi Kaza Sigortası Türleri ve Uygulamadaki Örnekleri
 • Hırsızlık Sigortaları
  • Sigortanın Konusu ve Kapsamı
  • Hırsızlık Sigortası Türleri
  • Kasa Hırsızlık Sigortası
  • Emniyeti Suiistimal Sigortası
  • Kıymet Nakli Hırsızlık Sigortası
  • Ticari Riskler ve Özel Riskler
  • Genel Şartlar
  • Risk Değerlendirme, Tarife ve Fiyatlama
 • Cam Kırılması Sigortası
  • Sigortanın Konusu ve Kapsamı
  • Genel Şartlar
  • Risk Değerlendirme, Tarife ve Fiyatlama


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!