Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Esasları
Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Esasları

HAYAT SİGORTALARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ESASLARI (30 Kredi/Saat)

 

 • Genel Hatlarıyla Hayat Sigortaları ve BES Mevzuatı
 • Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Hayat Sigortaları Yönetmeliği
  • Hayat Sigortalarıyla İlgili Mevzuat
  • Hayat Sigortaları Genel Şartları
 • Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Esasları (BES Temel Özellikleri, Kurumlar, Kavramlar, Prensipler, Aracılar, Emeklilik Yatırım Fonları, Sistemin İşleyişi ve Kullanılan Belgeler vd.) ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
 • Hayat Sigortaları ve BES Ürünleri
 • Hayat Sigortaları ve BES Ürün Geliştirme
 • Hayat Sigortaları ve BES Fiyatlandırma Prensipleri
 • Hayat Sigortalarında Risk Değerlendirme (Underwriting)
 • Hayat Sigortalarında Tazminat İşlemleri Yönetimi
 • Hayat Sigortaları ve BES Ürünlerinde Vergi Uygulamaları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!