Hayat Sigortaları Tekniği ve Aktüerya
Hayat Sigortaları Tekniği ve Aktüerya

HAYAT SİGORTALARI TEKNİĞİ VE AKTÜERYA (24 Kredi/Saat)

  • Hayat Sigortalarının Teknik Alt Yapısı
  • Mortalite Ve Komutasyon Tabloları
  • Teknik Faiz
  • Riziko Primi
  • Tarife Primi
  • Masraf Payları
  • Riyazî İhtiyat ve Değişik Tarifelere Ait Hesaplamalar
  • Kar Payı
  • İştira Değerleri ve Özellikleri
  • Annuite Sigortaları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!