Oto Sigortaları
Oto Sigortaları

I. Kısım

 • Mevcudiyetimizin yegâne sebebi nedir?
 • Oto sigortalarında büyük resme kısa bir bakış
 • Hasar departmanları ne yapar?
 • Hasarın yeni tanımı
 • Süreç yönetimi ve yalın yaklaşım
 • Normlar hiyerarşisi
 • Sigorta hukukunun kaynakları
 • Genel şartlar
 • Özel şartlar
 • Oto kaza sigortaları
 • Kasko sigortası genel şartlarının incelenmesi (teminat kapsamı ve kapsam dışı maddeler başta olmak üzere, maddeler tek tek ele alınacaktır.

II. Kısım

 • Trafik sigortası genel şartlarının incelenmesi (teminat kapsamı ve kapsam dışı maddeler başta olmak üzere, maddeler tek tek ele alınacaktır.
 • İhtiyari mali mesuliyet sigortası genel şartlarının incelenmesi (teminat kapsamı ve kapsam dışı maddeler başta olmak üzere, maddeler tek tek ele alınacaktır.
 • Trafik ve İMM tazminat hesaplamalarına örnekler.
 

 Platformunuzu seçin ve Paylaşın!