Yangın Sigortaları
Yangın Sigortaları
 • Yangın Sigortalarına Giriş
  • Fiyat ve tarifeler (tanzim, tasdik serbest)
  • Muafiyetler ve uygulamaları (Deprem, terör, sel vs.)
  • Ek teminatlar
  • Kloz ve içerikleri (Deprem, Terör, Sel, Fırtına vs.)
  • Eksik, aşkın, çifte ve müşterek sigorta uygulamaları
 • Genel Şartlar
  • Yangın Sigortası Genel Şartları ve Kapsamı
  • Hasar ve Tazminat
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Yangın Sigortalarına ve Uygulamacılara Etkisi
  • Sigortacılık Kanunu ile İlgili Maddeler
  • Kat Mülkiyeti Kanunu İlgili maddeleri
  • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
  • Hasar Suistimalleri ve Mücadelesi
  • Örnek Yargıtay Kararları ve Açıklamaları
  • İyi Bir Hasarcıdan Beklenenler
  • İyi Bir Yangın Ekspertiz Raporu Nasıl Olmalıdır?
 • Özel Türler (Uygulamalı)
  • Stock Through Put Poliçeler
  • Ev – işyeri paket Poliçeler
  • Abonman Poliçeler (vasati mevcut hesaplamaları)
  • Özel Wordingler
  • İnşaat Yangın Poliçeleri
  • İlk Ateş Sigortaları (MPL, EML esası)
  • Mutabakatlı Kıymet Sigortası
  • Yeni Değer, İkame Enf. Korumalı Pol. Türleri
  • Yangın Sorumluluk Sigortaları (Mal Sahibi, Kiracı, Komşuluk)
  • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
 • Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortaları
  • Kapsam
  • Çeşitli Hükümler
  • Tanımlar
  • Sektörde Uygulama-Fiyatlandırma-Trete Şartları Hasar ve Tazminat


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!