Temel Sigortacılık Eğitim Programı / Sağlık Sigortaları Branşı
Temel Sigortacılık Eğitim Programı / Sağlık Sigortaları Branşı
 • SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ (6 Kredi/Saat)
  • Genel Sağlık Sigortası ve 5510 Sayılı Kanunda Yer Alan Başlıca Düzenlemeler
  • Dünyada Sosyal Güvenlik Uygulamaları
  • Trendler
  • Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

 

 • SAĞLIK SİGORTALARI (24 Kredi/Saat)
  • Sağlık Sigortası ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Mevzuat
  • Genel Şartlar
  • Sigorta Kabulü (Underwriting)
  • Tazminat Değerlendirme ve Uygulamaları
  • Kronik Hastalık Yönetimine Bakış
  • Özel Sağlık Sigortaları Çeşitleri
  • Özel Sigortacılık Uygulamalarında Kamu  Özel İşbirliği Modelleri
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 

 • UZUN SÜRELİ SAĞLIK SİGORTALARI (9 Kredi/Saat)
  • Sağlık Sigortalarında Yer Alan Riziko Türleri
  • Sağlık Sigortası Primlerinin Hesaplanmasında Göz önüne Alınması Gereken Hususlar
  • Prim Hesabı
  • Riziko ve Tarife Primlerinin Hesap Teknikleri
  • Uzun Sureli Sağlık Sigortalarının Özellikleri
  • Yıllık Sağlık Sigortalarından Farkı
  • Sağlık Sigortalarında Rezerv Hesabı
  • Uzun Sureli Sağlık Sigorta Ek Teminatları

 

 • KRİTİK HASTALIKLAR VE MALULİYET SİGORTALARI (6 Kredi/Saat)
  • Tehlikeli Hastalıklar Sigortası
   • Hedef Kitle; Pazarlama ve Örnek Vaka Çalışması
   • Teminatlar ve Primler
   • Ürün Fiyatlandırılmasında Kullanılan Genel Parametreler
   • Risk Değerlendirme (UW)-Reasürans
   • Tazminat Taleplerinin Değerlendirilmesi
  • Maluliyet Sigortaları Risk Yönetimi, Değerlendirmesi ve Takip Yöntemleri

 

 • SAĞLIK SİGORTALARI PAZARLAMASI (9 Kredi/Saat)
  • Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme
  • Sigortaya Bakış ve Sigorta Sektörüne Bakış
  • Sağlık Sigortalarına Bakış
  • Müşteri İhtiyaçları ve Beklentilerinin Belirlenmesi
  • Ürünün/Hizmetin Oluşturulması veya Revizyonu
  • Dağıtım Kanalları, Alternatif Satış Kanalları
  • 2023 Türkiye Sigortacılığı Vizyonu
  • Hedef Kitle, Sağlık Sigortası Satışı Tekniği
  • Pazarlamanın 7 bileşeni
  • Pazarlama ve Satış Planının Hazırlanması
  • Fiyatlandırma Parametreleri
  • Risk Kabul Süreci ve Fiyatlandırma
  • Teknik Altyapı, Eğitim, Finansal Hazırlıklar
  • Kontrol Döngüsü/Ürünün Pazara Sunulması
  • Hizmet işletmesi olmak ve Inovasyon
  • Sigortacılıkta CRM
  • Beden Dili 

 

 • SAĞLIK SİGORTALARI TEKNİĞİ VE DÜNYA UYGULAMALARI (12 Kredi/Saat)
  • Sağlık Sigorta Sınıflaması, Ürün Geliştirme Gerek ve Yöntemleri
  • Sağlık Sigorta Türlerine Göre UW Esasları (Teknik ve Medikal UW)
  • Tarife ve Prim Esasları, Temel Değişkenler
  • Sağlık Sigortalarında Hasar Süreci (IBNR, Muallak, Provizyon, Fatura Onayı, Elden ve Anlaşmalı Kurum Hasarları)

 

 • SAĞLIK SİGORTALARINDA SUİSTİMAL   (6 Kredi/Saat)
  • Sigorta Suistimali nedir?
   • TSB gözüyle
   • Insurance Europe gözüyle
  • Sigorta Suistimalinde taraflar
  • Sigorta şirketlerinin en çok karşılaştığı suistimal yöntemleri
  • Branş bazında suistimal adetleri
  • Sigorta Suistimalinin zararları
   • Sigorta şirketlerine
   • Sigortalılara
  • Türkiye’de sigorta suistimali ile mücadele (SİSBİS)
  • Sağlık sigortacılığında örnek suistimal vakaları

 

 • REASÜRANS (15 Kredi/Saat)
  • Bölüşmeli Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
  • Bölüşmeli Reasürans Tretelerinde Portföy ve Komisyon Kavramları (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
  • Bölüşmesiz Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
  • Bölüşmesiz Reasürans Tretelerinde Prime İlişkin Kavramlar (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
  • Trete Yenilemeleri  ve Dünyadaki Son Uygulamarı

Sağlık sigortaları şiketleri çalışanları, bu alanda kariyer hedefleyenler, sağlık sigortaları ile ilgilenenler ve bunla ilgili iş yapanlar  vs.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!