İleri Düzey Reasürans Branşı
İleri Düzey Reasürans Branşı

2020'de planlanacaktır.

İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam altı branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.


 1. Reasüransın Önemi
  1. Kapasite yaratma
  2. Koruma sağlama
 2. Reasürans Fonksiyonlarının İncelenmesi
 3. Reasürans Anlaşmaları
  1. Kotpar anlaşması ve örnek uygulamalar
  2. Eksedan anlaşması ve örnek uygulamalar
  3. Hasar fazlası anlaşması ve örnek uygulamalar
  4. Oran fazlası anlaşması ve örnek uygulamalar
 4. Branşlar İtibari ile Reasürans
  1. Yangın reasüransı
  2. Nakliyat reasüransı
  3. Mühendislik reasüransı
  4. Kaza reasüransı
  5. Hayat reasüransı (Konuk Konuşmacı)
 5. Reasürans Programı Hazırlanması, Trete Yenilemeleri, Lider Reasürör Seçimi
  1. Deprem kümül tablosu örneği
  2. Risk profil örneği
  3. İstatistikler
  4. Büyük hasarlar
  5. Prim tahminleri
 • Uygulamalı Reasürans Muhasebesi
  • Dönemsel Hesaplar
  • Komisyon Hesapları
  • Ajusman ve yenileme prim hesapları
  • Peşin hasar uygulaması 
 • Reasürans, Risk Transferi ve Sermaye Yeterliliği
  • Mevzuat Açısından Reasürans Riski
  • Reasürans Kapsamına Giren/Girmeyen Devirler
  • Bölüşmeli Reasürans Tretelerinde Reasürans Riskinin Hesaplanması
  • Bölüşmesiz Reasürans Tretelerinde Reasürans Riskinin Hesaplanması
  • İhtiyari Reasürans Anlaşmalarında Reasürans Riskinin Hesaplanması
  • Reasüransın Yazım Riskine Etkisi
  • Reasüransın MTK Riskine Etkisi
  • Reasüransın Sermaye Yeterliliğine Etkisi
  • Mevcut Sermaye İle Reasürans İşlemeleri Neticesinde Gerekli Sermayenin Optimizasyonu
 • Reasürans İşlemleri Denetimi
  • Bölüşmeli Reasüransın Denetimi
  • Bölüşmesiz Reasüransın Denetimi
  • İhtiyari Reasüransın Denetimi 
 • Bölüşmeli reasürans anlaşmalarının fiyatlandırılması
 • Bölüşmesiz reasürans anlaşmalarının fiyatlandırılması
 • Dünya reasürans piyasalarındaki son gelişmeler ve 2020 reasürans yenilemeleri
 • Alternatif Risk Transfer teknikleri
 1. İhtiyari reasürans nedir, neden gereklidir?
 2. Risk kavramı ve türleri
 3. Branşlar bazında farklı uygulamalar
 4. Tanıtım dosyasının hazırlanması
 5. Uluslararası Piyasalar
 6. Özel şartlar
 7. istisnalar, uluslararası kurallar ve klozlar.
 8. Cover note, debit note vs evraklar
 9. Line-slip, facility türü özel uygulamalar
 10. Hasar yönetimi
 11. Örnek dosyalar ile grup çalışmaları

Eğitimlerin sonunda katılımcılardan bir proje konusu seçmesi istenerek, proje hazırlaması beklenir. Proje hazırlık süresince ilgili eğitmen katılımcıya danışmanlık yapar. Böylelikle katılımcı edindiği bilgileri vaka üzerinden pekiştirmiş olur.

Proje sunumu eğitmenler tarafından değerlendirildikten sonra katılımcı "Başarı Sertifikası" almaya hak kazanır.

 • TSEV "Temel Sigortacılık Eğitim Programı" Mezunları veya Reasürans (ya da Benzer veya konuyu kapsayan branşta) alanında en az 5 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!