37. DönemTemel Sigortacılık Eğitim Programı / Yangın & Mühendislik Sigortaları Branşı
37. DönemTemel Sigortacılık Eğitim Programı / Yangın & Mühendislik Sigortaları Branşı

YANGIN SİGORTALARI (30 Kredi)

 1. Yangın Sigortalarına Giriş
  • Fiyat ve tarifeler (tanzim, tasdik serbest)
  • Muafiyetler ve uygulamaları (Deprem, terör, sel vs.)
  • Ek teminatlar
  • Kloz ve içerikleri (Deprem, Terör, Sel, Fırtına vs.)
 2. Genel Şartlar
  • Yangın Sigortası Genel Şartları ve Kapsamı
  • Hasar ve Tazminat
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Yangın Sigortalarına ve Uygulamacılara Etkisi
  • Sigortacılık Kanunu ile İlgili Maddeler
  • Kat Mülkiyeti Kanunu İlgili maddeleri
  • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
  • Hasar Suistimalleri ve Mücadelesi
  • Örnek Yargıtay Kararları ve Açıklamaları
  • İyi Bir Hasarcıdan Beklenenler
 3. Özel Türler (Uygulamalı)
  • Stock Through Put Poliçeler
  • Ev – işyeri paket Poliçeler
  • Abonman Poliçeler (vasati mevcut hesaplamaları)
  • Özel Wordingler
  • İnşaat Yangın Poliçeleri
  • İlk Ateş Sigortaları (MPL, EML esası)
  • Mutabakatlı Kıymet Sigortası
  • Yeni Değer, İkame Enf. Korumalı Pol. Türleri
  • Yangın Sorumluluk Sigortaları (Mal Sahibi, Kiracı, Komşuluk)
  • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
 4. Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortaları
  • Kapsam
  • Çeşitli Hükümler
  • Tanımlar
  • Sektörde Uygulama-Fiyatlandırma-Trete Şartları Hasar ve Tazminat

İNŞAAT VE MONTAJ SİGORTALARI (CAR ve EAR) (12 Kredi/Saat)

 1. Dünya ve Türkiye’de Mühendislik Sigortaları Prim ve Hasar Dağılımları
 2. İnşaat All Risks Sigortası
  • Teminatın tanımı
  • Ek Teminatlar
  • Sigorta Süresi
  • Sigorta Bedeli
 3. İnşaat Sahalarında Yangın Riski
 4. İnşaat Sahalarında Yangın Önlemleri
 5. Yangın Sebepleri
 6. Montaj All Risks Sigortası
 7. Doğru Underwriting
 8. Klozlar
 9. Muafiyet

MAKİNE KIRILMASI VE ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI (12 Kredi/Saat)

 1. Makine Kırılması Sigortaları ve Elektronik Cihaz Sigortaları için;
  • Teminatın Kapsamı
  • Teminatı Genişletme İmkânları
  • Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz  Teminat Kapsamına Girmeyen Riskler ve Zararlar
  • Teminatın Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler
  • Teminatın Uygulandığı Alanlar
  • Teminatın Dünyada Uygulanan Farklı Uygulamaları
  • Türkiye’de Teminatlarla Beraber Kullanılan Özel Şartlar
  • Teminat Kapsamında Meydana Gelmiş Hasarlar ve Bunların Ödenmesinde Uygulanan Kurallar
  • Teminat Süresince Ortaya Çıkabilecek Özellikler ve Bunlara Yönelik Çözümler
  • Poliçelerde Olması Gereken Bilgiler

YANGIN SİGORTALARINDA RİSK YÖNETİMİ (6 Kredi/Saat)

 • Yangın Sigortalarında Risk Yönetimi Kavramları
 • Risk Kontrol Mekanizmaları
 • Risk Yönetim Değerlendirme Parametreleri
 • Risk Yönetimi Uygulamaları

MÜHENDİSLİK SİGORTALARINDA RİSK YÖNETİMİ & SAHA ÇALIŞMASI (9 Kredi/Saat)

 • İnşaat/montaj projelerinde  risk yönetimi ve  risk analizi
  • Şantiyelerde  risk yönetimi ( yangın güvenlik önlemleri,  tünel  yapım şartnameleri )
  • Şantiyelerde risk analizi
  • Örnek risk analiz raporları
 • İnşaat/montaj projelerinde  risk yönetimi ve  risk analizi
  • Şantiyelerde  risk yönetimi ( yangın güvenlik önlemleri,  tünel  yapım şartnameleri )
  • Şantiyelerde risk analizi
  • Örnek risk analiz raporları
 • Makine ve cihazlar için  risk yönetimi
  • Makine parkları ve  cihazlarda risk indirgeyici  unsurlar
  • Bakım anlaşmaları ve garantinin önemi
  • Örnek risk değerlendirme  çalışması

YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARINDA HASAR UYGULAMARI VE EKSPERTİZ SÜRECİ (15 Kredi/Saat)

 1. Ekspertiz Çalışmasının Önemi
 2. Sigortacık Kanununa Göre Sigorta Eksperi
 3. Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları
 4. Hasar Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Prensipler
 5. Ekspertiz Raporları ve İçeriği
 6. Hasarın Kapsam Analizi
  • Zarar Gören Şey/Şeylerin Tespiti, Bunların Sözleşme Tanımında Olup Olmadığı,
  • Zarara Neden Olan Riskin Tanımı, Bu Riskin Sözleşmede Teminat Verilen Risklere Uygunluğu
  • Sözleşme Özel Şartlarına Göre Zarara Neden Olan Riskin Değerlendirmesi
 7. Tazminat Hesabında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 8. Temel Kavramlar ve Tanımlar
 9. Sigorta Tespit Analizi
 10. Hasarın Fiziksel ve Rakamsal Tespiti
 11. Sözleşme Özel Koşullarına Göre Tazminat Hesabına Etki Eden Unsurlar
 12. Hasar Uygulamaları
  • Sınai Yangın Hasarı
  • Konut Yangın Hasarı
  • Sel ve Su Baskını Hasarı
  • Makine Kırılması Hasarı
  • Elektronik Cihaz Hasarı
  • İnşaat All Risk Hasarı
  • Montaj Hasarı

REASÜRANS (15 Kredi/Saat)

 • Bölüşmeli Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmeli Reasürans Tretelerinde Portföy ve Komisyon Kavramları (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Bölüşmesiz Reasüransın Türleri ve Özellikleri (Uygulamalı Örnekler)
 • Bölüşmesiz Reasürans Tretelerinde Prime İlişkin Kavramlar (Uygulamalı Örnek ve Hesaplamalar)
 • Trete Yenilemeleri  ve Dünyadaki Son Uygulamaları

Yangın ve Mühendislik sigortaları ile ilgilenenler, ilgili alanda iş yapan sigorta şirketi çalışanları, ilgili alanda kariyer yapmayı hedefleyenler vs.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!